Tầm nhìn chiến lược

Trung tâm phát triển Y học cổ truyền Dạ dày Việt Thanh đang trong quá trình làm việc với Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, Bộ Y tế để hoàn tất các thủ tục cuối cùng đưa sản phẩm vào bệnh viện phục vụ quá trình hỗ trợ chữa cho các bênh nhân. 

updating...